Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

Jesteś tutaj:Polski paszport
 
Zawartość działu
 

Polski paszport

Każdy polski obywatel ma prawo do otrzymania polskiego paszportu. Polski paszport uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej. Polski paszport poświadcza również posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej. W polskim paszporcie zamieszcza się następujące dane: nazwisko; imię (imiona); datę i miejsce urodzenia; obywatelstwo; płeć; wizerunek twarzy i podpis posiadacza; datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego; serię i numer dokumentu paszportowego; numer PESEL; nazwę organu wydającego; dane biometryczne.

zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały