Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

Jesteś tutaj:Praca w Polsce
 
Zawartość działu
 

Praca w Polsce

Aby móc pracować na terytorium Polski każdy cudzoziemiec musi zasadniczo posiadać pozwolenie na pracę. Z tego obowiązku zwolnieni są obywatele niektorych państw europejskich (więcej na ten temat zobacz w rozdziale Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę). Pozwolenie na pracę jest wymagane w następujących przypadkach:
- gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział znajduje się na terytorium Polski;
- gdy cudzoziemiec, w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
- gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym...

zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały